ارکسترنوجوانان ایران


ارکستر نوجوانان ایران با تمرکز به جوان گرائی و حمایت از هنرمندان ایرانی قصد دارد صدای موسیقی امروز ایران را به گوش هم وطنان و جهانیان برساند.
گروهی از موسیقی دانان و مدیران اجرائی ( آرمان نورزوی- پیمان میرآقاسی- شهرام توکلی- آرش فلاحی ) تصمیم گرفتند برای حفظ حیات هنری در عرصه موسیقی که متکی بر دو عامل خلق هنری و اجرای آن است، دست به تشکیل ارکستری بزنند تا چشم انداز آینده را در زمینه خلق و اجرای موسیقی روشن و امید را برای اجرای کنسرتهای ارزشمند زنده کنند.شکی نیست که تلاشها های ارزشمندی پیش از این هم در این عرصه صورت گرفته، اما آنچه این اقدام را متفاوت از تلاش های گذشته می کند توجه به دو عامل کلیدی می باشد:

اول- حضور گروهی کارشناسان و هنرمندان موسیقی با نظامی سازمان یافته برای حفظ ارکستر از جنبه های مختلف اجرای اعم از هنری اجرائی ومالی

دوم- انتخاب گروه سنی نوجوان به عنوان اعضا تشکیل دهنده ارکسترکه اقدامی در نوع خود بی سابقه در کشورمان است.

 

 

 

 

علت انتخاب این رده سنی برای تشکیل ارکستر ایجاد امکان آموزش یک نسل و انتقال تجربیات اساتید به نسل جدید از یک سو و از سوی دیگر وجود نیاز در نسل نوجوان و جوان برای یافتن عرصه ای برای ارائه هنر خود  است، تا به این ترتیب هم پشتوانه ای برای آینده موسیقی وطن عزیزمان فراهم شود و هم نسل امروز با اجرای موسیقی در سطحی قابل قبول و استاندارد نیازهای روز جامعه هنربرآورده شود.

 

 

برای مشاهده ی فعالیت ها و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت ارکستر نوجوانان ایران مراجعه نمایید.