مشاوره

مشاوره (1)

موسسه هنر نوین با در اختیار داشتن متخصصین تحصیل کرده موسیقی می تواند در مواردی چون
مشکلات فیزیکی ناشی از تمرین زیاد و نادرست
تفسیر و تأویل موسیقی رپرتوار
انتخاب رپرتوار ، انتخاب یا تغییر معلم
خرید ساز ، کوک پیانو و تعمیر ساز
و همچنین مفاهیم نظری موسیقی (تئوری موسیقی) که درطرح درس های کنسرواتوار رویال درج شده، امکان مشاوره را در اختیار بگذارد.
توجه ! هنرجویان کنسرتوار موسیقی رویال ملزم به پرداخت هزینه نمی باشند.


 لینک مرتبط: دوره روانشناسی موسیقی

 

موسسه هنرنوین با در اختیار داشتن متخصصین امکان مشاوره در خرید ساز و کوک پیانو و همین طورتعمیر ساز را دارد.