تاریخ موسیقی باروک

دوره تاریخ موسیقی «باروک»

ترم دوم از تاریخ تحلیلی موسیقی

فصل برگزاری : پاییز
روز برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری : 11:30

_______________________

 

در این دوره شرکت کنندگان پس از آشنایی با بستر تاریخی اجتماعی سیاسی قرن هفدهم اروپا و شناخت اولیه از هنرهای تجسمی این دوره با خصوصیات کلی موسیقی باروک از جمله پیدایش ساختار Basso continuo ، تعاریف جدید از کروماتیزم و دیسونانس، برای شناخت و آگاهی از تغییرات و ابداعات موسیقایی آماده میشوند.
آشنایی با اَپراهای اولیه موسیقی مجلسی، موسیقی سازی و موسیقی مذهبی و ژانرهای پدید آمده در هر حیطه بوسیله تجزیه و تحلیل قطعات بر اساس پارتیسیون ها و منابع شنیداری صورت می گیرد.

 

جهت شرکت در کلاس یا رزرو تلفنی از ساعت 9صبح تا 8 شب با شماره های موسسه تماس بگیرید.
88400143- 88442894