تاریخ موسیقی کلاسیک

   ترم سوم تاریخ تحلیلی موسیقی


در این دوره شرکت کنندگان با منابع اولیه بوجود آمدن استیل کلاسیک در قرن 18 آشنا میشوند و می آموزند چگونه در بستر عصر روشنگری، مبانی و مفاهیم جدیدی از ملودی، هارمونی ، فرم پدید میآید.، که این مبانی نوظهور د رفرم سونات سمفونی و کنسرتو خود را نشان میدهد . آشنایی با رویکرد های جدید زیبایی شناسی که در موسیقی پیشگامان این دوره مانند دومنیکو اسکارلاتی و کارل فیلیپ امانوئل باخ ، تبلور میابد، بستری برای رشد موسیقی در ابعاد جدید فراهم می آورند و در نهایت به سه آهنگساز بزرگ هایدن، موتزارت و بتهوون میرسد.
در بخش مهمی از این دوره موسیقی هایدن و موتزارت تحلیل میشود و نقش هر یک در گسترش و بلوغ موسیقی در دوره کلاسیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و آثار کلیدی شان تجزیه و تحلیل و بررسی می گردد. دوره متفاوت مستقلی برای آهنگساز بزرگ لودویک وان بتهوون پس از اتمام دوره 12 جلسه ای موسیقی کلاسیک در موسسه هنرنوین برگزار میگردد.

 

 

beethoven-1c628ce046d43b41b278ebf76ae11b71f0c07473

 

 نگاهتان را از او بر نگیرید روزی کاری خواهد کرد که جهان از او  سخن بگوید.

          موتزارت پس از شنیدن اثری از بتهوون

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

   

mozart

 

 

 

 

 

با علم به اینکه موتزارت بشر بود ، لزومی ندارد از بشر قطع امید کنیم.

آلبرت انیشتین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

تاریخ شروع دوره از 6 آذر 93

برای ثبت نام دوره تاریخ کلاسیک با موسسه هنرنوین تماس بگیرید.

نام مدرس : آرمان نوروزی

روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ساعت9:00