فرم و آنالیز

 

 


 

فرم ۱

 

 

 مبانی اولیه

ارتباط عناصر موسیقی در زمان

کاربرد فاصله( آهنگسازی دو صدایی)
کنترپوان : کاربرد فواصل 


ارتباط فواصل :کنترپوان نت در مقابل نت
آشنایی با اصول نوشتن کنتر پوان نت در مقابل نت  

کاهش موسیقی به نت در مقابل نت

تزئینات ملودیک

تزئینات ملودیک و ریتمیک در آهنگسازی دو صدایی

تزئینات ملودیک در بافت کرال

 

تزئینات ریتمیک

تعلیق 

 مدل عبارت یا فراز در موسیقی

 هدایت صدا در تونیک و دومینانت
بخش های پایه ای عبارت
تعریف مدل عبارت
فضای دومینانت
پایان عبارت 

 

هارمونیزاسیون و باس شیفره در موسیقی کرال
هارمونیزاسیون موسیقی کرال
هارمونی نویسی برای باس شیفره


گسترش بیشتر عبارت پایه:

 

گسترش تونیک ، توالی آکورد ها در شکل های پایگی و آکورد مدیانت
گسترش تونیک
اصول توالی آکوردهای پایگی


آنالیز ریتم عبارت و آنالیز موتیف

ریتم عبارت
ملودی باروک
آنالیز موتیفی

 

فرم های باینری و ترنری

مقدمه فرم باینری
مقدمه فرم ترنری
فرم باینری به عنوان بخشی از یک طرح رایج بزرگتر

 


 

فرم ۲

 

واریاسیون و روندو

فرم سونات

 


 

فرم۳-۴


آنالیز موسیقی قرن بیستم

 

(تجزیه و تحلیل موسیقی معاصر(پسا تونال
در این دوره جریانات مهم در استیل های آهنگسازی مورد بررسی قرار میگیرد و در هر استیل قطعاتی با تمرکز بر روش های آهنگسازی خاص آن سبک و توجه خاص به جزئیات هر اثر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
این قطعات و استیل ها تحت عنوان موسیقی پست تونال (پساتونال) شناخته میشوند .
مهمترین جریانات در موسیقی پسا تونال یا موسیقی معاصر موارد زیر میباشد که در سه دوره آموزشی پوشش داده میشوند.

 

مرکزیت تون وآهنگسازی براساس سلول های موتیفیک
موسیقی دبوسی


مرکزیت تون و تقارن
بارتوک


موسیقی نئوکلاسیک
هیندمیت
استراوینسکی

 

معرفی تئوری مجموعه ها در موسیقی قرن بیستم

 

آنالیز موسیقی آتنال
موسیقی 12 نتی
اصول پایه ای و ساخت سری ها
موسیقی دالاپیکوالا
موسیقی 12 نتی و ترکیب پذیری
موسیقی شوئننرگ ، وبرن


سریالیزم و گسترش آن بعد از 1945
موسیقی استراوینسکی ، بولز، میلتون ببیت


موسیقی آلیاتوریک و توده صدا
موسیقی جان کیج ، لیگتی ، لتوس لاوسکی


سادگی نو در موسیقی
موسیقی استیو رایش، آروو  پرت


گسترش مرزهای تمپورالیته در موسیقی
موسیقی مسیان ،کارتر ، اشتوکهاوزن