هارمونی

 

 

هارمونی و کنترپوان از مباحث تکنیکی و بسیار جدی و تخصصی موسیقی هستند این علوم  به ما امکان میدهند تا دریافت روشن تری از ارتباطات صدایی و نحوه ترکیب و کنار هم قرار گرفتن همزمان اصوات بدست بیاوریم در واقع هارمونی و کنتر پوان دو چیز مختلف نیستند بلکه دو نحوه نگریستن به یک چیز میباشند و آن چیز رابطه همزمان بین اصوات است. تئوری موسیقی پیش نیاز این دروس است .

 

کتاب پیشنهادی:هارمونی نوشته دوبفسکی و دیگران

اساتید پیشنهادی :Tengiz shavlokhashvili(تنگیز شاولوخاشویلی)

 

درس هارمونی به عنوان درسی مهم برای هر موسیقی دان اعم از نوازنده یا آهنگساز در سر فصل دروس هر آکادمی منظور شده. دلیل این امر ساختار موسیقی کلاسیک است که بدون مبحث هارمونی تصوری از وجود آن نمی توان داشت.

به همین منظور این درس در دو شاخه مهم یعنی هارمونی کلاسیک و هارمونی قرن بیستم قابل ارائه میباشد که به فراخور نیاز شرکت کننده می تواند شکلی عملی یا نظری داشته باشد.
درس هارمونی کلاسیک بر اساس کتاب هارمونی دوبفسکی  ارائه می شود و درس هارمونی قرن بیستم بر اساس کتاب وینسنت پرسیکتی .

 


 

سرفصل مباحث هارمونی قرن بیستم:

 فواصل

منابع گام ها
آکورد ها:
آکورد ها با فواصل سوم
آکورد های کوارتال
آکورد های سکوندال
پلی کورد ها
هارمونی ترکیبی
مسیر هارمونیک
زمان و شدت و ضعف ها
تزیین و تغییر شکل
مراکز کلیدی
ترکیب هارمونیک