سازهای آموزشی کنسرواتوار موسیقی
سازهای آموزشی کنسرواتوار موسیقی

سازهای آموزشی کنسرواتوار موسیقی


آموزش موسیقی تنها آموزش قطعات نیست

در آموزش صحیح موسیقی مهارت تجزیه و تحلیل و چالش با آثار متنوع در استیل های مختلف صورت میگیرد.

طرح درس های کنسرواتوار رویال به شکل هدفمند و مدون این مهارت ها را آموزش میدهد، این آموزش از طریق گستره وسیعی از آثار به شکل طبقه بندی شده در 10 پایه درکنار درس های مهمی از جمله دشیفراژ ، تئوری موسیقی، تاریخ موسیقی و فرم وآنالیز طراحی و برنامه ریزی شده است.

موسسه هنر نوین این طرح درس ها را با نظارت کامل خود به مراکز آموزشی و معلمین صاحب صلاحیت ارائه میکند.

Children categories

آموزش آواز در 10 پایه

آموزش آواز در 10 پایه

 

 

 

 

موسسه هنرنوین به منظور فراهم نمودن سیستمی کارآمد و استاندارد در آموزش موسیقی ، مجموعه 10 پایه ای آواز سیستم رویال کنسرواتور را کتب آموزشی خود اضافه کرده. این مجموعه ( ویرایش 2012) که با تکیه بر پیشنیاز های اساسی هنر آواز طراحی شده ، در روش خود مهارت هایی از جمله صدا سازی (Vocal Prodaction) وضعیت و حالت بدن (Posture)، بیان چهره، نفس گیری و جمله بندی را منظور کرده، این مهارت ها در سطوح مختلف به وسیله رپرتواری در دسته بندی های استاندارد شامل آثار کلاسیک ، آریا های مطرح اپرا و موسیقی پاپ ارائه شده .

در این سیستم به منظور کسب تکنیک آوازی مجموعه ای از تمرین های تکنیکال و وکالیزها منظور گشته، وبه موازات آن در راستای تربیت هنرمندان فهیم و آگاه به هنر آواز ،آموزش مفاهیم نظری موسیقی شامل تئوری آنالیز و تاریخ موسیقی از جمله دروس آموزشی این سیستم می باشد.
شکی نیست آموزش این مهارت ها تنها به وسیله اساتیدی امکان پذیر است که تحصیلات عالیه خود را در زمینه آواز و به شکل تخصصی آن انجام داده باشند.
به منظور انجام مشاوره و آگاهی بیشتر از شکل انجام کار لازم است با مرکز آموزش موسسه هنرنوین  تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

View items...