آموزش ویولنسل در10 پایه

آموزش ویولنسل در10 پایه

هنرجوی ویلن سل در سطح 10 به تمام حرکات مربوط به آرشه مسلط است. همه نت های ساز ویلن سل را دقیق و شیوا مینوازد.صدای ساز بالغ است و قادر است اجرای سولو با بیانی شیوا و ویبراتو هایی گوناگون داشته باشد. نوازندگی اش خیره کننده و اصیل خواهد بود و با ظرافت، سبکی که می نوازد را با ویلن سل بیان میکند. هنرجوی سطح 10 که قصد دارد در آزمون اختصاصی برای دریافت مدرک ARCT در نوازندگی ویولن سل و یا ARCT در آموزش ویولن سل شرکت کند باید حداقل نمره 70 را در سطح 10 دریافت نماید. اعداد پررنگ داخل پرانتز حداقل نمره در هر بخش را برای دریافت نمره 70 نشان میدهد.


هنرجوی ویلن سل در سطح 9 به تمام حرکات مربوط به آرشه مسلط است و تمام پوزیسیون ها را با اطمینان و مهارت اجرا میکند. نوازندگی اش تا جایی رشد کرده که میتواند اجرایی آواز گونه و بسیار بیانگر با ویبراتوهای گوناگون داشته باشد. و بر تمام سبک هایی که اجرا میکند مسلط است.