دیکته موسیقی

دیکته موسیقی (1)

   دوره کامل دیکته موسیقی                                                                        

مجموعه frogxy music

 ویرایش J.P COULEAU


 با تشکر از خانم میترا دبیریان که این مجموعه را در اختیار موسسه هنر نوین قرار دادند.

این مجموعه در سه سطح مقدماتی ، ابتدایی و متوسط طراحی شده که از آسان به سخت میرود و  به تدریج گوش شما تربیت میشود.  برای تأثیر بیشتر پیشنهاد میکنیم که این تمرینات  را به شکل روزانه انجام دهید وهر روز قبل از شنیدن درس جدید ، درس روز گذشته را تکرار کنید.

روش کار به اینصورت است که ابتدا A 440 Hz. را میشنوید، بعد کل دیکته  در تونالیته  مشخص اجرا میشود ، مجدد نت A را میشنوید و سپس دو میزان  دو میزان از قطعه زده میشود . شما باید هنگام اجرای هر دو میزان آن را بر روی کاغذ بنویسید و در پایان زمانی که قطعه به طور کامل اجرا میشود آن را تصحیح کنید.

برای اطمینان نوت دیکته نیز در اختیارتان گذاشته می شود.

توجه !  درس های جدید دیکته به صورت هفتگی بر روی سایت آپلود خواهد شد.

 


1- فاماژور


جواب دیکته  Untitled129

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ