معرفی موسسه

زمینه های فعالیت های موسسه فرهنگی هنری هنر نوین

 

موسسه فرهنگی هنری هنر نوین آرمان هنرنوین پاسارگاد دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در دو زمینه  آموزش وتولید دنبال میکند.