معرفی آثار پیانویی

Children categories

از هایدن تا اوایل قرن بیستم

از هایدن تا اوایل قرن بیستم (1)

مجموعۀ زیر شامل اطلاعاتی است که دانستنش برای هر نوازنده، معلم و یا شاگرد پیانو ضروری است و می توانند در تمام دوره زندگی به آن مراجعه کنند.
در این مجموعه آهنگسازان به ترتیب بر اساس دوره ای که در آن می زیسته اند، قطعات کلیدی شان معرفی میشود و در ادامه توضیحات مختصر و سودمندی از آن اثر، که هر جویندۀ رپرتوار پیانو باید بداند را ،در اختیار میگذاریم.

View items...