کارگاه شعر

 

مدرس: سعدی گل بیانی

 

 

این دوره به بررسی شعر جدید ایران در دوره ی مشروطه خواهد گذشت. زندگی و شعر شاعران دوران مشروطه از میرزاده‌ی عشقی و فرخی یزدی و عارف قزوینی گرفته تا بهار، ایرج میرزا، شمس کسمایی، لاهوتی، جعفر خامنه و نسیم شمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت. دوران مشروطه لحظه‌ی تاریخی شگفت‌انگیزی در تاریخ ایران است. ادبیات ایران و بخصوص شعر که تا آن زمان مرکزیت ادبی داشته از دادوگرفت با نیروهای تاریخ برکنار نبوده است. در واقع تجدد شعری ما از دوران مشروطه است که آغاز می‌شود. در این دوره است که نیما یوشیج، شعر نیما یوشیج و در حقیقت انقلاب شعری او به دنیا می آید. به همین جهت پارادایم شعر مشروطه را بخصوص باید از جهت نسبت آن با نوگرایی در اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی و به دنبال آن تغییرات شکلی و محتوایی شعر فارسی بررسید. بنابراین سیاسی شدن شعر، زادن فیگور شاعر/ روشنفکر و مسائل ملازم با آن از جمله توجه به کارکرد شعر در جامعه و نسبت آن با مردم سیاسی، شاید مهم ترین وجه شعر مشروطه باشد. به همین ترتیب که بعدتر وقتی به نیما می‌رسیم انقلاب سیاسی نیما را باید ضمن نوآوری‌های فرمال او فهمید. بنابراین در این دوره درباره‌ی مکتب بازگشت، درونمایه‌های شعر مشروطه، معنادار بودن زندگینامه‌ی شاعران، مقدمات بروز شعر نیمایی و شعر آزاد، مسئله‌ی مواجهه‌ی تجدد غربی و سنت ایرانی و نیز نسبت یابی با ادبیات مدرن غرب نیز بحث خواهیم کرد.


 

 

سعدی گل‌بیانی متولد تیرماه هزاروسیصدو پنجاه و هفت در قائمشهر مازندران  و دانش‌آموخته‌ی ادبیات انگلیسی است. وی کار حرفه‌ای خود را در حوزه ی شعر از اوایل دهه‌ی هشتاد و در کارگاه منوچهر آتشی در موسسه‌ی کارنامه آغاز کرد. همانجا هم بود که با حافظ موسوی آشنا شد و در به راه انداختن و گرداندن سایت وازنا با او همکاری کرد. چندی بعد فعالیت مطبوعاتی‌اش را آغاز کرد و نقدهایی درباره‌ی کتاب‌های شعر و کار و بار شاعران در روزنامه‌ها و مجلات مختلف نوشت. وی از اعضای  مدرسه‌ی شعر فارسی نیز بوده است. از این شاعر و منتقد سه دفتر شعر منتشر شده است. ”نی زن، جذامی و باد“ در سال ١۳۸۸ در انتشارات آهنگ دیگر منتشر شد و نامزد کتاب سال شاعران جوان و نیز نامزد جایزه ی شعر خبرنگاران شد. دفتر بعدی گل‌بیانی ”برگ‌های بی‌عشوه ی ختمی“  بود که توسط نشر چشمه و در سال ١۳۹۰چاپ شد. این کتاب هم نامزد جایزه‌ی شعر خبرنگاران شد. ”مدارک جعلی“ عنوان کتاب شعر سوم این شاعر است که در سال ١۳۹۳ راهی بازار کتاب شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1793 times