کارگاه یک روزه بهداشت صدا و حنجره

 کارگاه  بهداشت صدا و حنجره با حضور دکتر مسعود  قاسمی جراح و متخصص گوش ، گلو و بینی  و آقای پیوند معراجی آسیب شناس گفتار و زبان  روز جمعه 9 اسفند ماه 1392 در موسسه هنرنوین برگزار میگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. 

شماره تلفن جهت ثبت نام :88400143

88442894